Geschiedenis

Jucho Aarschot werd in september 1979 opgericht door Georges Janssens als spin-off van de judoclub te Aarschot. Georges was een leeftijdsgenoot van François Van Haesendonck en destijds tevens zwarte gordel in judo. Vanaf 1980 gingen de trainingen door in de Demervallei, ten tijde dat hoofdtrainer Georges zich stilaan terugtrok uit het ju-jitsu gebeuren en het ledenaantal sterk daalde. De club ging doorheen een moeilijke periode en dacht er even aan om haar werking te stoppen.

De jonge garde Michel Verbiest, Johnny Verbiest en Jan De Winter konden dit echter niet over het hart laten gaan en namen de fakkel over. Er werd een nieuw bestuur gevormd en er werd gekozen voor nieuwe trainingsuren. Een nieuw elan met een positief gevolg, het ledenaantal steeg aanzienlijk.

Zoals in vele clubs is er een golvende beweging van lesgevers (en ledenaantal). Een periode van luxe met 6 zwarte gordels (Johnny Verbiest, Michel Verbiest, Jan De Winter, Davy Exelmans, Mark Dhont, Geert Vandewyer) rond de eeuwwisseling, werd gevolgd door een periode (7 jaar later) waarvan er uit de groep slechts één trainer over bleef. Jan De Winter. Tot op de dag van vandaag is Jan hoofdlesgever en geeft hij samen met Nick Goemaere de trainingen. Beiden zijn VTS gediplomeerd.

De naam "Jucho Aarschot" kwam tot stand in 1996. Er werd toen aan de club van Aarschot gevraagd om de club te Heverlee, onder leiding van trainer Eddy Vincent, te ondersteunen door het gebrek aan lesgevers. Daar de zaal in Heverlee eigendom was van de Sportdienst van de stad Leuven en deze uitsluitend kon worden verhuurd aan Leuvense verenigingen hadden we een probleem om deze zaal als een onderdeel van "Ju Jitsu Club Aarschot" te huren. Er werd dan gekozen om de naam van de club te veranderen in "ju-jitsu club JU-CHO", wat in het Japans geschoten arend betekent (of dus eigenlijk opnieuw "Aarschot")